ตำแหน่งที่อยู่สถานศึกษา

ติดต่อเราได้ที่

ที่ตั้ง:หมู่ที่ ๑ ถนนโชตนาตำบลสันทราย   อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  ๕๐๑๑๐

โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๕๓-๔๕๑๑๓๑

E-mail Address : ntrschool@www.watnuntaram.ac.th

Website:  http://www.watnuntaram.ac.th

สังกัด:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓