กิจกรรมเด่นและความภาคภูมิใจของเรา

เรียนดี มีความสุข เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักสูตรที่หลากหลาย ทักษะอาชีพ

โรงเรียนคุณธรรม

ร่วมกันสร้างคนดีสู่สังคม

RSS ข่าวการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

RSS Kroobannok Education News