Coding “Coding Achievement Awards ” ภาคเหนือ ประเภท Pluggled ระดับประถมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับครูณัฎฐพสิษฐ์ เทพดวงแก้ว ที่ได้รับโล่ห์รางวัลและการเผยแพร่ ผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards ” ภาคเหนือ ประเภท Pluggled ระดับประถมศึกษา จาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ