เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมพลัง พร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

“รักชาติ รักประชาธิปไตย เราคนไทย ต้องไปเลือกตั้ง