สอบนักธรรม ปี 2566

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบนักธรรม ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง โดยมีนางรินพร บุญชาญ ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ตลอดจนได้รับกำลังใจจากผู้อำนวยการ นายอดิศร แสนแปง ในการเข้ารับการสอบนักธรรมในครั้งนี้