พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน มีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดนันทารามทุกคนเข้าร่วม และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์