ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบห้องน้ำอัตโนมัติ

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบห้องน้ำอัตโนมัติ (Auto Toilet by Basic Coding ) ตามนโยบายสุขาปันสุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม และคณะครูให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนวัดนันทารามจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง สำหรับข้อแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป