การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 70

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ผลการแข่งขัน
1. เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เด็กชายวาทิน ลุงกอหลิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เด็กชายพงศกร วันริโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูจันทนา แก้วคำ
ครูผู้ควบคุมดูแลในการเดินทางไปแข่งขันคือ ครูเทอดศักดิ์ กันธโย ครูจันทร์เพ็ญ กันธโย ครูณัฐพล พงษ์ศาสต์คีรี