แสดงความเสียใจกับป้าพิณที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รัก

นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามและคณะครู บุคลากรได้ร่วมแสดงความเสียใจกับป้าพิณซึ่งเคยจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนวัดนันทารามที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่รักไป ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้