สวดมนต์และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ได้จัดให้มีพิธีกล่าวถวายพระพร ลงนามถวายพระพร และสวดมนต์เพื่อเป็นพิธีเจริญจิตตภาวนาและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมโรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3