รับขวัญน้องปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีกิจกรรมรับขวัญน้อง เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใย และการต้อนรับน้องใหม่ที่เข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูธมน สังส์สำราญ เป็นครูที่ปรึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรตจากคุณครูสุรีย์ฉาย ไชยะหมื่น เป็นตัวแทนผู้อำนวยการในการให้โอวาท และรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 2- 3 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสถาบันโรงเรียนวัดนันทาราม