พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 รุ่น อชิระ และนักเรียนชั้น ป.6/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น อชิระ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตร