ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะและให้โอวาทคณะครูและนักเรียน

ในวันที่ 24 มกราคม 2565 นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามพบปะและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงของการเปิดเรียนปกติ(On Site)