ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง โดยนายชูชาติ เสนาธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง คณะอาจารย์และนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟฟ้า(LED)