ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565….เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเดินทางไปเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ หอดูดาว โดยมีคณะครูในระดับประถมศึกษาเป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรมดังกล่าว