ตรวจ ATK พร้อมรับการเปิดเรียนตามปกติ(On Site)

โรงเรียนวัดนันทารามได้ดำเนินการตรวจวัด ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักเรียนทั้งหมด 158 คน และครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าจำหน่ายอาหารจำนวน 20 คน ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีผลเป็นลบทุกคน(ไม่พบเชื้อ) โดยในการตรวจครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก

ตรวจวัด ATK เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19