ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านห้วยงูนอกที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และ เคลือบฟลูออไรด์ฟันให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3