กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำดาวิซาร่า ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรี ตำบลสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิด ตลอดจนมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ