กิจกรรมบูรณาการเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2023

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 จัดให้มีกิจกรรมบูรณาการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น โดยมีนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการให้แก่ผู้เรียน