โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อ.ฝาง มอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเหตุไฟไหม้

โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางรัชนีกร นันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเอกชัย  ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น ได้มอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กชายจาย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้