โรงเรียนกีฬา จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้มีโอกาสต้อนรับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3