แสดงความยินดีกับนายบุญรัตน์ จันทร์แสง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดนันทารามได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายบุญรัตน์ จันทร์แสง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนันทาราม ในโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่