ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 HAPPY NEW YEAR 2021

HAPPY NEW YEAR 2021

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ผู้อำนวยการและคณะครูได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียน มีการแสดงจากทุกระดับชั้น การแลกของขวัญต่างๆ