สร้างโรงฝึกปฏิบัติการด้านงานช่าง

โรงเรียนวัดนันทารามมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ผู้ปกครอง ที่ต้องการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านงานช่างเพื่อนำไปศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งนับเป็นแผนการเรียนที่สำคัญและตรงกับความต้องการของตลาด จึงได้จัดทำโรงฝึกปฏิบัติบัติการด้านงานช่างให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่มีความชอบ ความถนัด ความสนใจในการเรียนต่อในสายอาชีพ โดยได้เริ่มปรับดิน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างบุญ สร้างอนาคตให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญมา ณ ที่นี้ด้วย