ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณพ่อของคุณครูวรัดดา หน้าเพชร ครูโรงเรียนบ้านสันทราย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย

นายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดนันทารามเพื่อร่วมแสดงความเสียใจกับคุณครูวรัดดา หน้าเพชร ซึ่งได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักยิ่งไป ทางโรงเรียนวัดนันทารามขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย