ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กฤษณพงษ์ อุดมมิตร

นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดนันทาราม ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษณพงษ์ อุดมมิตร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่