ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนันทาราม

คณะครูโรงเรียนวัดนันทารามโดยนายเทอดศักดิ์ กันธโย และนางจันทร์เพ็ญ กันธโย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรีนยวัดนันทาราม เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซ่อมสร้างเพดานพระนอน-อุโบสะแก้ว ณ วัดนันทาราม ตำบนสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา