มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมบริจาคเงิน และของใช้ให้ เด็กชายจาย – นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งมอบมอบสบู่ เจลล้างมือให้กับทางโรงเรียน

มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมบริจาคเงินและของใช้ให้ เด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนันทาราม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งได้มอบสบู่ เจลล้างมือให้กับทางโรงเรียน โดยมีนางสาวนิรดา นิรชานันท์ ครูโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้