มอบสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

นายอดิศร  แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดนันทารามได้เข้ามอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลประทบจากไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ สพป.ชม.3  โรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป.ชม.3 และโรงพยาบาลสนามหอประชุมพิฆาตปรปักษ์ ศุนย์พัฒนาปิโตรเลี่ยมภาคเหนือ (บ่อน้ำมันฝาง)