มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

นายเสน่ห์  นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม พร้อมด้วยนางสาวนิรดา นิรชานันท์ ครูโรงเรียนวัดนันทารามทและนักเรียน เป็นตัวแทน พลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์ ในการมอบจักรยาน สิ่งของ เครื่องใช้ และเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือให้แก่เด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้เมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา