โรงเรียนบ้านห้วยงูกลางมอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมหมาย  มังษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ นอกจากนั้นแล้วยังได้ถือโอกาสในการเยี่ยมเยียน ชมการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ต่างภายในโรงเรียน