ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 25 DAVIN

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้จบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2563 ชื่อรุ่น ดวิน (DAVIN) ความหมายคือ เป็นผู้ที่ฉลาด เป็นที่รัก และเปร่งประกาย โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี มีผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบันเข้าร่วมอย่างหนาแน่นเพื่อแสดงความยินดีแก่บุตรหลานในวันดังกล่าว  Congratulation DAVIN 25…ติดตามภาพและวีดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมใน facebook page ของโรงเรียนวัดนันทารามได้ที่ลิงค์  https://www.facebook.com/media/set?vanity=1727185337554628&set=a.2878349755771508