ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้แจ้งข่าวสารต่างๆจากทางโรงเรียน