ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตรนิสัยให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม