นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

คณะครุโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19  ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้ดำเนินไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอฝาง บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลฝางเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้