นายปิยะ เงาส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เป็นตัวแทนโรงเรียนโรงเรียนในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กชายจ่าย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

ในวันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนวัดนันทารามได้รับความอนุเคราะห์จาก นายปิยะ เงาส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายจาย – นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ โดยมีนางสาวสายพิน เดชปัญญา และ นายเทอดศักดิ์ กันธโย ครูโรงเรียนวัดนันทารามเป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบ ทางโรงเรียจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้