นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสักมอบสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลประทบจากเหตุอัคคีภัย

นางรัตนาภรณ์ วงศ์พิพัฒนธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสัก ได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนันทารามที่ได้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อกลางดึกของวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียวัดนันทาราม เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้