นางยาใจ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้ามอบสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

นางยาใจ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน มอบเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวสายพิน เดชปัญญา ครูโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้