นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.ชม.3 นำโดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดนันทารามได้นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564