นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

คณะผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของและเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กชายจาย – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนันทารามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้