ต้อนรับผอ.อดิศร แสนแปง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม ได้จัดให้มีกิจกรรมต้อนรับนายอดิศร แสนแปง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทารามคนใหม่ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีจากหลายๆหน่วยงาน (กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)