กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2564

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม เป็นประธานในพิธี