กิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวในโครงการโคกหนองนาโมเดล

นายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม และคณะครูโรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวในโครงการโคกหนองนาโมดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยนายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นายบุญธรรม อ้วนกันยา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 3 ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่เขต 3 ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการโคกหนองนาโมเดล และปรับภูมิทัศน์(แปลงดอกไม้) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่