การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนันทาราม และ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวยงูกลางระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564