เรียนรู้อากาศด้วยประสาทสัมผัส New normal

ในระดับชั้นปฐมวัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเรียนรู้อากาศด้วยประสาทสัมผัส New normal เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้าานวิทยาศาสตร์ โดยนางสาวอุทัยวรรณ งูขาว ครูระดับปฐมวัย และ นางสาวดุษดี พงษ์สุวรรณ ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

107740038_2714129882191762_7069386373238843854_n_resize
107786912_2597869127208667_3074621733601163549_n_resize
110002261_1185398481826529_6808112899171147286_n_resize