เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำด้านกฏจราจร

ร่วมสร้างวินัจจราจร ในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จาก สภ.ฝาง ที่ได้เข้ามาให้คำแนะนำในด้านการสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ตลอดจนการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้รู้กฏจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีคุณครูสุรีย์ฉาย ไชยะหมื่น และ คุณครูสายพิน เดชปัญญา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการในการต้อนรับ