เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอฝาง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่24-26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักกีฬาโรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทางโรงเรียนวัดนันทารามได้แชมป์กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษา