ส่งครูศุภชัย ทรายผึ้ง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเวียง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เดินทางไปส่งครูศุภชัย ทรายผึ้ง ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ได้เดินทางไปส่งครูศุภชัย ทรายผึ้ง เนื่องจากย้ายไปปฏิบ้ติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ซึ่งมี ดร.เจตพินิฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ตลอดจนคณะครูโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี