ร่วมทำบุญประเพณีสลากพัต ณ วัดนันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โดยการนำของนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสลากภัต ณ วัดวันทาราม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่