ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ หลวงพ่อพระศรียนต์ ยนต์สิริ ณ วัดนันทาราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 นำโดยนายเสน่ห์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ หลวงพ่อพระศรียนต์ ยนต์สิริ ณ วัดนันทาราม ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563